pátek 2. června 2017

Závěrečná písemná práce z ČJ - 7.a 9.6.

Závěrečná písemná  práce se bude skládat ze dvou částí, slohové a gramatické.
středa - sloh
  - umět jasně vysvětlit pojem
  - znát některá přísloví, viz. sešit a umět je vysvětlit
 - co je to inzerát, reklama
 - umět napsat krátké vyprávění

pátek - gramatika - formou testu

 - psaní s- ,z - na začátku slov
 - předložky s,z
 - číslovky - druhy, psaní
 - zájmena - druhy, mě/mně, sebou/ s sebou, naší/ naši
 - shoda přísudku s podmětem
 - souvětí, psaní čárek, spojovací výrazy

Žádné komentáře:

Okomentovat