středa 15. února 2017

Sedlišťský slavík

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
Sedliště 203, 739 36

vyhlašuje
3. ročník regionální pěvecké soutěže

pod záštitou poslankyně Ing.Pavlíny Nytrové

SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍKTéma: Populární hudba

Kategorie: I. 1. - 3.třída ZŠ
II. 4. - 6.třída ZŠ
III. 7. - 9.třída ZŠ

Soutěžní kolo se uskuteční v pátek 5. května 2017 v KD Sedliště.
O přesném průběhu soutěže budete vyrozuměni emailem po uzávěrce přihlášek, která je 28. února 2017.
Doporučujeme zorganizovat školní kola, neboť do každé kategorie
se můžou přihlásit maximálně 2 soutěžící z dané školy.

Přihlášky do soutěže zašlete na adresu naší školy buď poštou, nebo elektronicky na e-mailovou adresu:


Těšíme se na Vaši účast.
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
"SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍK"

Jméno a příjmení: _______________________________

Škola: __________________________________________

Třída: ______________

Kategorie: ____________________

Název písně/interpret: _____________________________________________________
Označený hudební podklad v délce cca 3-5 min. zašlete do konce března 2017 na adresu naší školy, aby mohl být zkušebně přehrán na naší aparatuře. Soubor označte číslem kategorie a příjmením soutěžícího.
Pokud podklady nebudou zaslány v předstihu, mohou nastat komplikace při přehrávání Vámi dodaného souboru. Rozhodnete-li se přesto odevzdat podklady až na místě, je nutné odevzdat podklad pro každého soutěžícího na samostatném nosiči (CD) zvlášť.

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

……………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………

telefon............................……………………….
Souhlasím, aby se můj syn / dcera , viz. výše, zúčastnil/a soutěže SEDLIŠŤSKÝ SLAVÍK 2017, souhlasím s použitím osobních údajů a případným záznamem nebo focením pro potřeby propagace soutěže.


Podpis: …............................................................

Žádné komentáře:

Okomentovat