úterý 31. května 2016

Závěrečná práce z ČJ

Opakujte na diktát: vyjmenovaná slova, psaní vlastních jmen, pravopis předložek a předpon, ě/je.

Na závěrečnou práci:
pods. jm. - pád, číslo, rod a vzor
podmět - přísudek - holý, rozvitý, nevyjádřený
shoda přísudku s podmětem
věta jednoduchá x souvětí, čárky v souvětí, větné vzorce
pravopis ě/ je
pravopis předložek a předpon
podmiňovací způsob
synonyma, antonyma

Žádné komentáře:

Okomentovat